Krista

Mitokondriyonun iç zarındaki katlanma

Krista, iç membranın mitokondri boşluğu içinde olan bir takım karışık uzantılar. Diğer bir deyişle, mitokondrideki kıvrımlı iç zardır.

Mitokondri

Krista iki tiptir:

Tubulus (Tüp) şeklinde mitokondri
Uzantılar küçük tüp ya da mikrovillus biçimindedir. Bunlara genellikle hayvanlarda steroit tipte salgı yapan endokrin organlarda, plasenta ve ovaryum hücrelerinde rastlanır. Enine kesitleri yuvarlak boşluklar halindedir. Tüpleri oluşturan zarlar arasında genişlik düzenlidir. Tüpler bazen genişlemiş boşluklar (Succalus) oluşturur. Tüplerin çok sık olduğu durumlarda enine kesitleri bal peteği görünümündedir.
Krista (Yassı) mitokondri
Mitokondri boşluğunda birbirine paralel uzanan değişik uzunlukta yassı kristalar bulunur. Boşluk, bölmelere ya da kompartımanlara ayrılmıştır. Kristalar genellikle mitokondrinin uzun eksenini enine bölecek biçimde uzanırlar.