Kreşinler

Kreşinler İdil-Ural Tatarları'nın bir koludur.Dil ve etnik köken bakımından Kazan tatarlarına çok benzemektedirler.

18. yy.'da hristiyanlaştırılma çalışmaları sırasında vaftiz edilmişlerdir. En büyük özellikleri müslümanken hristiyanlığa geçmiş olmalarıdır. 20. yy.'da ise yarısından daha az bir kısmı tekrar müslümanlığa dönüş yapmıştır.1926 nüfus sayımına göre sayıları 100.000 civarındaydı.

Ruslar Kazan hanlığını işgal ettiklerinde, hristiyanlığı kabul etmek istemeyen Tatarlar hanlıktan 40 kilometre uzağa sürüldürler.Müslüman tatarlar; Ruslar'la aralarında sınır olması için Kreşin tatarlarını aralarında bulundurdu.1917 yılında Kreşin problemi ortaya çıkında Kreşinlere sınırlı kültür özerkliği verildi.Kreşin köylerinin oluşumu o yıllarda başlamış oldu. Bugün Kazan dışındaki köylerde yaşamalarına rağmen Kazan'da bir kiliseleri vardır.

Rus yazar Turgenyev'in Kreşin tatarlarından geldiği bilinmektedir.

Etnografik ve dil bakımından Kreşinleri yedi gruba ayrılırlar;

Ayrıca bakınızDüzenle