Krallık zümreleri

Orta Çağ ile Yeni Çağ arasında, Hristiyan alemindeki üç geniş sosyal hiyerarşi düzeni

Krallık zümreleri veya üç zümre, Orta Çağ ile Yeni Çağ arasında, Hristiyan alemindeki üç geniş sosyal hiyerarşi düzeniydi. Zaman içinde toplum üyelerini zümrelere ayırmak için farklı sistemler gelişmiştir.

Orta Çağ'ın üçlü sosyal düzeninin 13. yüzyıl Fransız temsili - Oratores ("dua edenler"), Bellatores ("savaşanlar") ve Laboratores ("çalışanlar").