Kraking

Kraking (engl. to crack - "bölmek, parçalamak, kırmak") petrol jeolojisinde ve petrol endüstrisinde bir yöntemdir. Bu işlemde ısı ve basınç veya katalizör ile uzun zincirli yüksek kaynama noktalı hidrokarbonlardan, kısa zincirli düşük kaynama noktalı hidrokarbonlar oluşur.
Kraking iki gruba ayrılır: haruri kraking (thermal kraking, termik kraking) ve katalitik kraking.

ABD'deki bir kraking tesisi (1944)
Oktanın parçalanmasıyla bütan ve büten elde ediliyor (animasyon).

KaynakçaDeğiştir