Konya Yüksek İslam Enstitüsü

Konya Yüksek İslam Enstitüsü, 1962 yılında Konya'da kurulan Yüksek İslam Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı dört yıllık bir yüksek okul olarak açılmıştı. 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile ilahiyat fakültesine dönüştürülerek Selçuk Üniversitesi'ne bağlanmıştır.