Konuşma dili

Konuşma dili, günlük yaşayışta kullanılan ve yazı dilinden az farklarla ayrılmış bulunan dil, günlük konuşmadır.[1] Dünya üzerindeki hemen her dilde "konuşma dili - yazı dili" özellikleri bulunur. Bir dilde yazılış ile okunuş birbirinden az ya da çok farklı olabilir.

Türkçe özelliğiDüzenle

Türkçede bulunan konuşma dili ve yazı dili farklılıkları; birincisi yazılış (yazı dili), ikincisi okunuş (konuşma dili).

  • Duyduğum → Duyduum
  • Öğretmenim → Öretmenim
  • İnşallah → İişallah
  • Eğer → Eyer
  • Aşağı → Aşaa
  • Hakikaten → Hakkaten

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2009, s. 1213.