Sürekli ortamlar mekaniğinde ve termodinamikte, kontrol hacmi, fiziksel süreçlerin matematiksel modellerini oluşturmada kullanılan bir matematiksel soyutlama. Kontrol hacmi, problemin çözümüne uygun şekilde uzayda seçilmiş bir bölgedir[1] ve kontrol hacmini çevreleyen sınır yüzeye de kontrol yüzeyi denir.[2]

Kaynakça değiştir

  1. ^ Çengel, Yunus A.; Boles, Michael A. (2014). Thermodynamics: An Engineering Approach (8 bas.). Boston: McGraw-Hill. ISBN 978-0073398174. 
  2. ^ G.J. Van Wylen and R.E. Sonntag (1985), Fundamentals of Classical Thermodynamics, Bölüm 2.1 (3. basım), John Wiley & Sons, Inc., New York 0-471-82933-1