Konsolos

bir devletin yabancı ülkelerde bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, bağlı bulunduğu hükümete siyasal ve ticari bilgileri veren dış işleri görevlisi

Konsolos, bir ülkenin vatandaşlarının farklı ülkelerdeki nüfus, vatandaşlık ve ticari işlemlerine bakan ve bu yöndeki işlemleri yapacak olan memurlardan sorumlu olan kişidir. Bu görevin yerine getirildiği kuruma Konsolosluk adı verilir.

Kavramın Osmanlıca'daki eski karşılığı olan Şehbender sözcüğü günümüzde Türkçede kullanılmaz.

Başkonsolos değiştir

En üst dereceli konsolosa Başkonsolos denir. Bir devletin yabancı ülkelerde bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, bağlı bulunduğu hükümete siyasal ve ticari bilgileri veren dış işleri görevlisidir.

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  • Tarih ve Hukuk Açısından Konsolosluk, Rona Aybay, Literatür Yayınevi, 2020
  • Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi 25 Ekim 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (24 Nisan 1963), T.C. Adalet :Bakanlığı, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı - Veritabanı
  • Garrett Mattingly, (1963), Renaissance Diplomacy, The Bedford Historical Series, London: Cape, OCLC 270845938 (İngilizce)