Konservasyon (sigorta)

Konservasyon, bir sigorta şirketinin üstlendiği risklerden başka şirketlere devretmeyip üzerinde tuttuğu kısım.

Sigorta şirketleri, sermayelerinin izin verdiğinden çok daha büyük miktarlarda teminat sağlarlar. Bunun sonucu olarak, reasürans gibi risk devri araçlarıyla üstlendikleri riskin bir kısmını başka şirketlere devrederler. Kendi üzerlerinde tuttukları risk, yani konservasyon, üstlendikleri gerçek risk miktarını gösterir.

Sigorta şirketleri, yazdıkları poliçeler yoluyla veya başka yollarla üstlendikleri riskin belli bir oranını veya maktu bir tutarını konservasyonlarında tutarlar. Konservasyon tutarı, sigorta branşları ve poliçe türleri arasında, hatta aynı branştaki tek tek poliçeler arasında değişkenlik gösterir.

Konservasyonun belirlenmesinde çeşitli etkenler rol oynar. Bunlardan başlıcaları şunlardır:

  • Sigorta şirketinin özvarlıklarının büyüklüğü
  • Üstlenilen riskin gerçekleşme olasılığı
  • Üstlenilen benzer risklerin sayısı