Kondritler ait oldukları ana maddeden erime veya farklılaşmaya bağlı olarak değişime uğramamış taşcıl göktaşlarıdır. Bunlar, ilkel asteroitleri oluşturmak için birleşerek çoğalan ve güneş sisteminin başlangıcında bulunan toz ve küçük parçalarının çeşitleri varken oluşmuşlardır.

Gökkumu ve metal yongalar içeren NWA 869 kondrit (tip L4-6)'den bir örnek parça
Phnom Penh Kondirit L6 - 1868
« Saint Sauveur » Kondirit EH5

Dış bağlantılar değiştir