Kommagene hükümdarları listesi

Vikimedya liste maddesi

Kommagene Krallığı Anadolu'da kurulan Helenistik hükümdarlıklarından biri olan Kommagene hanedanı mensuplarıdır.

Krallık değiştir

Bu hanedan mensuplari batıda Kilikya ve Kuzey'de Kapadokya bölgelerinde MÖ 290-MÖ 163 arasında Selevkoslar devleti için bir satrap olarak bulunmuşlar ve Partlılar hükümdarları ve İskitler ile yakın akrabalık bağları olduğunu ileri sürmüşlerdi. Selevkoslar devleti çözülmeye başladığında MÖ 163'te yöresel satrap olan Ptolemaios, Selevkoslar Kralı IV. Antiokhos Epifane öldüğünde bağımsızlığı ilan edip Kommagene Krallığı'nı kurdu.

Bu krallık MÖ 163- MS.72 arasında, son dönemlerinde iki defa Roma İmparatorluğu tarafından ilhak edilerek Roma'ya tabi olan bir eyalet krallığı, Kommanege Krallığı, olarak hüküm sürdü. Bu krallardan I. Mitridat Kallinikos büyük propagandalarla Helenistik hanedanlarla bağlantısını ilan edip Helenistik Suriye'li prenses "VII. Laodice Tea" ile evlendi. Böylece Commangene hanedanı hem Persler ve hem de Helenleri asıl kabul etmekteydi. Oğlu I. Antiokhos Theos isim yapmak için büyük yatırım ve uğraşlarla Nemrut Dağı tepesinde devasa büyük heykellerle süslü olan görkemli bir mezar tepesi yaptırdı.

Roma İmparatorluğu tarafından ilk defa ilhak edilip bağımsızlığı kaybetmesi MS 17'de III. Antiokhos'un ölümüyle bu krallığın Roma İmparatoru Tiberius tarafından imparatorluğa ilhak edilmesiyle oldu. MS 38'de Roma İmparatoru Caligula MS.17'de ölen kralın oğlu olan IV. Antiokhos'a Kommagene krallığını MS.38'de geri verdi ve Toroslar'da ıssız alanları da bu krallığa ekledi. Fakat MS 41'da bundan çayarak tekrar krallığı Roma'ya ilhak etti. Sonra Roma İmparatoru olan Claudius tekrar Commagene Krallığı'nı IV. Antiokhos'a geri verdi ama Kommagene Krallığı artık bağımsız değil bir teba devlet idi. MS 38-MS 71 arasında IV. Antiokhos ve karısı "İotape" bu bağımlı Kommagene Krallığı'nda hüküm sürdüler.

MS 72'de Roma İmparatoru Vespasian bu krallığı ilga ederek topraklarını "Suriye" eyaletine bağladı.

Kommagene Kralları MÖ 163 - MS 72 değiştir

Kral olma tarihi Krallığın sonu Adı Unvan kaynağı Notlar
MÖ 163 MÖ 130 Ptolemaios
MÖ 130 MÖ 100 II. Sames Ptolemaios'un oğlu
MÖ 100 MÖ 70 I. Mitridat Kallınikos II. Sames'in oğlu Lakabı - Kallınikos "Fil-helen", "Fil-Roma"
MÖ 69 MÖ 40 I. Antiokhos Theos I. Mitridat Kallinikos'un oğlu Lakabı: "Epifane", "Fil-Roma", "Fil-Helen"
MÖ 40 MÖ 38 II. Antiokhos I. Antiokhos'un oğlu
MÖ 38 MÖ 20 II. Mitridat II. Antiokhos'un kardeşi
MÖ 20 MÖ 12 III. Mithridat II. Antiokhos ile II. Mitridat'ın yeğeni
MÖ 12 MS 17 III. Antiokhos III. Mitridat'ın oğlu
MS 17 MS 38 Roma İmparatorluğu'na ilhak
MS 38 MS 40 IV. Antiokhos III, Antiokhos'un oğlu Lakabı "Epifane". Bağımlı devlet
MS 40 MS 41 Roma İmparatorluğu'na ilhak
MS 41 MS 71 IV. Antiokhos IV. Antiokhos ve karısı "İotape" birlikte idare. Bağımlı devlet
MS 71 Roma İmparatorluğu'na ilhakı ve "Suriye" eyaletinin bir parçası

Dış bağlantılar değiştir

  • Toumanoff, Cyril, (1976) Manuel de généalogie et de chronologie pour le Caucase chrétien (Arménie, Géorgie, Albanie), Roma:Edizioni Aquila, say. 407-409. (İngilizce)