Kominform

Kominform, Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin ve Doğu Avrupa ülkelerinin, 5 Ekim 1947'de "Amerikan emperyalizminin bir aleti" olarak tanımladığı Marshall Planı'na karşıt bir girişim olarak; SSCB, Polonya, Bulgaristan, Çekoslovakya, Romanya, Macaristan, Yugoslavya, Fransa, İtalya komünist partileri liderlerini bir araya getiren Kominform'u kurmuştur.[1] Kominform, görünüşte Marshall Planı'na mukabele amacına yönelik bir adım olarak takdim edilmişse de, gerçekte amacı, dünya ve özellikle Avrupa Komünist hareketinin koordinasyonu ve Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı ertesinde lağvedilen 3. Enternasyonal'in fonksiyonlarını üstlenmekteydi.[2] Bu nedenle Kominform bir nevi 3. Enternasyonal'in ardılı olarak nitelendirilebilir.

Kominform
Komünist ve İşçi Partileri
Enformasyon Bürosu
Öncül Komintern
Kuruluş 5 Ekim 1947
Kapanış 17 Nisan 1956
Amaç Dünya'da ve özellikle Avrupa'da Komünist hareketi koordine etmek
Merkez Belgrad, Yugoslavya (1947-1948)
Bükreş, Romanya (1948-1956)
Üyeler
Lider Andrey Jdanov

Aralarındaki fikir ayrılığı sonucu diğer komünist ülkelerle ters düşen Yugoslavya Kominform'dan ihraç edildi. Yugoslavya'nın Belgrad şehri olan örgütün merkezi, Romanya'nın Bükreş şehrine taşındı. Stalin sonrası Sovyet-Yugoslavya ilişkilerinin normale dönmesi ve Destalinizasyon süreci ile birlikte Kominform da 1956 yılında lağvedildi.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Smith, S. A. (2017). The Oxford handbook of the history of communism. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0198779414. 
  2. ^ Pons, Silvio (2020). The Cambridge history of communism. Cambridge, Birleşik Krallık: Cambridge University Press. ISBN 978-1316634578. 

Dış bağlantılarDüzenle