Kokopelli, genellikle Güneybatı ABD'de Hopiler, Zuniler gibi bazı Kızılderili kültürleri tarafından çok saygı duyulan bir bereket tanrısıdır. Genellikle kafasında tüy veya antene benzer çıkıntılar olan ve flüt çalan kambur biri olarak betimlenir. Pek çok bereket tanrısı gibi doğumu ve tarımı da yönetir. Oyunbaz bir tanrıdır ve müziğin ruhunu temsil eder.

Kokopelli ve Kokopelli Mana Hopiler tarafından tasvir edilen haliyle

Diğer isimleri

değiştir
 • Kokopele
 • Kokopeltiyo
 • Kokopilau
 • Neopkwai'i (Pueblo)
 • Ololowishkya (Zuni)
 • La Kokopel

Konuyla ilgili yayınlar

değiştir
 • Malotki, Ekkehart. Kokopelli: The Making of an Icon. (Univ. of Nebraska Pr., 2000). ISBN 0-8032-3213-6 (hardcover), ISBN 0-8032-8295-8 (paper).
 • Martineau, LaVan, The Rocks Begin to Speak, KC Publications, Las Vegas, Nevada, 2003
 • Patteson, Alex, A Field Guide to Rock Art Symbols of the Greater Southwest, Johnson Books, Boulder, Colorado, 1992
 • Schaafsma, Polly, Rock Art in New Mexico, Museum of New Mexico Press, Santa Fe, New Mexico, 1992
 • Slifer, Dennis, The Serpent and the Sacred Fire; Fertility Images in Southwest Rock Art, Museum of New Mexico Press, Santa Fe, New Mexico, 2000
 • Slifer, Dennis, Signs of Life: Rock art in the Upper Rio Grande, Ancient City Press, Santa Fe, New Mexico, 1998
 • Titiev, Mischa, The Story of Kokopele, American Anthropologist, 41.1 (Jan-Mar, 1939): 91-98
 • McLeod, David My Hand Tatoo, American Educator, (Jan-Feb, 1992): Right Hand

Dış bağlantılar

değiştir