Koşma

Koşma sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir: