Klerikalizm

Klerikalizm veya ruhbanlık, kilise ya da daha geniş siyasi ve sosyokültürel meselelerinde kilise temelli liderlik veya din adamlarının görüşünün uygulanmasıdır.

EdebiyatDeğiştir