Klasik arkeoloji

Arkeolojinin Roma ve Yunan medeniyetini araştıran bir alanı.

Klasik Arkeoloji tıpkı Hristiyan Arkeolojisi gibi, Arkeoloji'nin alt bilimdallarından biridir. Bu disiplin daha çok Antik Yunanistan ve Antik Roma kültürü ve bu kültürlerin geriye bıraktıkları ile ilgilenir.

Klasik Arkeolojinin kurucusu Johann Joachim Winckelmann, Anton von Maron tarafından 1768 yılında yapılmış Portresi

AçıklamaDüzenle

Arkeoloji ve antik olana yönelik ilk ilgi Rönesans dönemi ve dönemin hümanist akımlarıyla birlikte karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda önemli isimler Flavio Biondo ve Poggio Bracciolini olarak verilebilir. İtalyan tüccar ve hümanist Ciriaco d'Ancona (d. yaklaşık 1391– ö. yaklaşık 1455) Klasik Arkeoloji'nin kurucularından biri olarak kabul edilir. Arkeolojinin Babası olarak da adlandırılır. Kültür tarihi bakımından değerlendirildiğinde Johann Joachim Winckelmann da klasik Arkeoloji'nin kurucuları arasında sayılmaktadır.

Bilimdalı geç tunç çağından (miken uygarlığı) başlar, İsa'dan sonra 6. yüzyıla kadar uzanan bir zaman dilimini kapsar. Klasik Arkeoloji kütüphane araştırmalarının yanı sıra, küçümsenmeyecek derecede zorlu saha çalışmalarını da kapsamaktadır. 

Ayrıca bakınızDüzenle