Klamidya

Wikimedia anlam ayrımı sayfası
  • Klamidya (bakteri) - Bir bakteri türü.
  • Klamidya (hastalık) - Bir tür bakteriyel hastalık
  • Chlamydia trachomatis - Eubacteria âleminin Chlamydiaceae familyasında yer alan Chlamydia cinsine ait üç bakteri türünden insanda enfeksiyon etkeni olandır
  • Chlamydophila pneumoniae - Chlamydiae şubesinin Chlamydiaceae familyasında yer alan Chlamydophila cinsine ait bir öbakteri türüdür.
  • Chlamydiaceae - Chlamydiae şubesinde sınıflanan öbakteri familyalarından biridir.
  • Chlamydophila - Chlamydiae şubesinin Chlamydiaceae familyasında yer alan öbakteri cinslerinden biridir.