Kişar

(Kishar sayfasından yönlendirildi)

Kişar, Akad mitolojisinde Lahmu ve Lahamu'nun kızıdır. Kişar, Anşar'ın karısı, kız kardeşi ve dişi tamamlayıcısıdır; o dişi ilkedir. Ayrıca, Kişar Anu ve Ea'nın annesidir.

Gökyüzünü temsil eden Anşar'ın tamamlayıcısı olarak Kişar yeri, arzı temsil eder ve bir tür toprak/doğa ana tanrıça olarak kabul edilebilir.