Kikuyular

Kenya'da bir etnik grup

Kikuyular, Kenya yaylalarında yaşayan halk topluluğu.

Kikuyu kabilesine mensup Mau Mau Hareketi'nin lideri, ilk Kenya devlet başkanı Jomo Kenyatta.

YaşamlarıDüzenle

Günümüzde Kenya nüfusunun %22sini oluşturan Kikuyular, Nijer-Kongo dillerinden Bantu dilini konuşurlar. Genellikle, seyrek kulübelerden oluşan köylerde çiftcilikle geçinirler. Ataerkillerdir; çokeşlilik uygular, eşleri için başlık parası öderler.

FaaliyetleriDüzenle

Geçmişleri boyunca önce komşuları Masailerle, sonra İngiliz sömürgecileriyle sık sık çarpışan Kikuyular, 1900'lerden başlayarak büyük kentlerde işçilik yapip, geleneklerini bir ölçüde yitirmişler, ama 1952-1956 arasında Jomo Kenyatta önderliğinde Mau Mau Hareketini kurup, geleneklerini canlandırmaya girişmişler ve sömürgecilere şiddet eylemleri uygulayarak, bağımsızlık mücadelesinde başlıca rol oynamışlardır. Bağımsızlıktan sonra da, ülke siyasetindeki ağırlıklarını günümüze kadar sürdürmüşlerdir.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Grolier İnternational Americana Encyclopedia. Medya Holding A.Ş. 1993. ISBN 07172-9646-6.