Keto (mitolojik yaratık)

Keto, Gaia'nın Pontos ile birleşmesinden doğmuş tanrıça. Kardeşi Phorkysle birleşip Graiaları ve Gorgonları doğurur.

Keto