Kemal Gözler

Türk hukukçu, kamu hukuku uzmanı ve akademisyen

Kemal Gözler, (d. 1966, Biga) Türk hukukçu, kamu hukuku uzmanı, akademisyen.

Eğitimi değiştir

Kemal Gözler, 1983 yılında Biga Lisesi'nden mezun oldu. 1983 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1987'de mezun oldu. Aynı üniversitenin sosyal bilimler enstitüsünde kamu hukuku anabilim dalındaki yüksek lisans eğitimini 1990'da tamamladı. Daha sonra Fransa'ya giderek Bordeaux Üniversitesi hukuk, siyâsî, iktisâdî ve idârî bilimler fakültesinde, kamu hukuku üzerine 1990-92 arasında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1995'te de aynı üniversiteden doktora çalışmasını tamamlayarak "hukuk doktoru" ünvânını aldı.[1]

Akademik hayatı değiştir

Kemal Gözler, 1988 yılından 1997'e kadar Ankara Üniversitesi hukuk fakültesinde, genel kamu hukuku dalında araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Fransa dönüşü, 1997’de Uludağ Üniversitesi iktisadî ve idarî bilimler fakültesine yardımcı doçent olarak atandı. 2000'de doçent olduktan sonra 2004 yılına kadar Bursa'da görev yaptı. 2004 yılında Koç Üniversitesi hukuk fakültesine doçent kadrosu ile geçti.[2] 2007 yılında profesör ünvânı ile yeniden Uludağ Üniversitesi hukuk fakültesinde anayasa hukuku dalında ders verdi ve 2016'da emekli oldu.

Kemal Gözler, 1999 yılında Türk Sosyal Bilimler Derneği'nden "genç sosyal bilimciler birincilik ödülü"nü kazandı. 2001 yılında, ODTÜ Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı'nın "araştırma teşvik ödülü"ne lâyık görüldü. Ayrıca 2009 yılında, 2008 tarihli idare hukuku kitabının 7. baskısı, 2009 TÜBA üniversite ders kitapları telif ödülünü kazandı. Kemal Gözler'in anayasa hukuku, hukuk felsefesi, idare hukuku üzerine ve Lofça Pomakları hakkında yayınlanmış çalışmaları vardır.

Kemal Gözler ayrıca kendi kurduğu ve anayasa 22 Ağustos 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. başlıklı internet sitesinde Türk anayasa hukuku ile ilgili[3] ve idare 20 Ağustos 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. başlıklı internet sitesinde de Türk idare hukuku ile ilgili[4] görüşlerini, yazılarını, makalelerini ve dahi bu konularla ilgili bilimsel çalışmaları ve kaynakları paylaşmaktadır.

Kitapları değiştir

 • Yazık, Konstitüsyon Bitti, 2021, Ekin Yayınevi, Bursa
 • Elveda Anayasa: 16 Nisan 2017'de Oylayacağımız Anayasa Değişikliği Hakkında Eleştiriler, 2017, Ekin Yayınevi, Bursa
 • Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı, 2016, Ekin Yayınevi, Bursa
 • Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 2016, Ekin Yayınevi, Bursa
 • Türk Anayasa Hukukuna Giriş, 2016, Ekin Yayınevi, Bursa
 • Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, 2016, Ekin Yayınevi, Bursa
 • Anayasa Hukukuna Giriş, 2016, Ekin Yayınevi, Bursa
 • Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, 2011, Ekin Yayınevi, Bursa
 • Kısa Anayasa Hukuku, 2016, Ekin Yayınevi, Bursa
 • Judicial Review of Constitutional Amendments: A Comparative Study, Bursa, Ekin Yayınevi, 2008 (http://www.anayasa.gen.tr/jrca.htm 28 Mart 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.)
 • Devletin Genel Teorisi: Bir Genel kamu Hukuku Ders Kitabı, Bursa, Ekin Yayınevi, 1. Baskı, 2007 (7. Baskı, 2016, 384 s.)
 • İdare Hukuku, 2003, Ekin Yayınevi, Bursa
 • Hukukun Temel Kavramları, 2003, Ekin Yayınevi, Bursa
 • Genel Hukuk Bilgisi, 2003, Ekin Yayınevi, Bursa
 • İdare Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Yayınevi, 1. Baskı, 2002
 • İdare Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Yayınevi, 1. Baskı, 2002
 • Kısa İdare Hukuku, Bursa, Ekin, 1. Baskı, 2011
 • Anayasa Değişikliği Gerekli mi? 1982 Anayasası İçin Bir Savunma, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2001 (1.5.2004 www.anayasa.gen.tr/adgm.htm; 1.5.2004)
 • Devlet Başkanları: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2001 (1.5.2004 www.anayasa.gen.tr/devletbaskanlari.htm; 1.5.2004)
 • Türk Anayasa Hukuku, 2000, Ekin Yayınevi, Bursa
 • Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000 (20.4.2004 www.anayasa.gen.tr/khk.htm; 20.4.2004)
 • Cumhurbaşkanı - Hükûmet Çatışması: Cumhurbaşkanı Kararnameleri İmzalamayı Reddebilir mi?, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000, (3.5.2004 www.anayasa.gen.tr/catisma.htm; 3.5.2004)
 • Anayasa Hukukunun Metodolojisi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, İkinci Baskı, 1999 (1.5.2004 www.anayasa.gen.tr/metodoloji.htm; 1.5.2004)
 • Anayasa Normlarının Geçerliliği Sorunu, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları,1999 (3.5. 2004 www.anayasa.gen.tr/angecerliligi.htm; 3.5. 2004 ISBN 9767338486
 • Hukuk Eğitiminde Sınavlar, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları,1999 (1.5.2004 www.anayasa.gen.tr/sinavlar.htm; 1.5.2004[ölü/kırık bağlantı])
 • Hukuka Giriş, 1998, Ekin Yayınevi, Bursa
 • Kurucu İktidar, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 1998, (192 s.)
 • Hukukun Genel Teorisine Giriş: Hukuk Normlarının Geçerliliği ve Yorumu Sorunu, Ankara, US-A Yayıncılık, 1998
 • Le pouvoir de révision constitutionnelle, Thèse pour le doctorat en droit, Directeur de recherches: Prof. Dmitri Georges Lavroff, Université Montesquieu - Bordeaux IV, Faculté de droit, des sciences sociales et politiques, 1995, (774 s.)

Diğer eserleri değiştir

Kaynakça değiştir

 1. ^ "Arşivlenmiş kopya". 30 Ağustos 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Eylül 2006. 
 2. ^ "Arşivlenmiş kopya". 26 Eylül 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Kasım 2010. 
 3. ^ "Arşivlenmiş kopya". 22 Ağustos 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Eylül 2006. 
 4. ^ "Arşivlenmiş kopya". 20 Ağustos 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Eylül 2006.