Kefe Kuşatması (1475)

III. Kefe Kuşatması, Haziran 1475'te gerçekleşmiştir. Kırım'ın ilhakı için yarımadaya gelen Gedik Ahmed Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu ve müttefiki Kırım ordusu tarafından hem denizden, hem de karadan kuşatılan Kefe birkaç gün direndikten sonra teslim olmuştur.

III. Kefe Kuşatması
Kırım Seferi (1475)
Панорама.jpg
Kefe'deki Ceneviz yapımı kalenin günümüzdeki durumu
TarihHaziran 1475
Bölge
Sonuç Kesin Osmanlı zaferi
Taraflar
Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı Devleti
Kırım Özerk Cumhuriyeti Kırım Hanlığı
Ceneviz Cumhuriyeti Ceneviz Cumhuriyeti
Komutanlar ve liderler
Osmanlı İmparatorluğu Gedik Ahmed Paşa
Osmanlı İmparatorluğu Yakub Bey

KaynakçaDeğiştir

İnalcık, Halil (2017). Kırım Hanlığı Tarihi Üzerine Araştırmalar. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. ss. 63-67. ISBN 978-605-295-251-1. 

Öztürk, Yücel (2000). Osmanlı Hakimiyetinde Kefe (1475-1600). Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı. ss. 23-30. ISBN 975-17-2363-9. 

Tansel, Selahattin (1953). Fatih Sultan Mehmed'in Siyasi ve Askeri Faaliyetleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu. ss. 271-279.