Kef (ك‎), Arap alfabesinin yirmi ikinci harfi. İbranice muadili Kaf harfidir.

Arap alfabesinde Kef ( ك )harfinin yazılışı.

Ebced hesabındaki değeri 20'dir. Kamerî harflerdendir.

Arap Alfabesi
Arap alfabesi
ﺍ Elif ض‎ Dad
ب Be ط Tı
ت Te ظ Zı
ث Se ع Ayn
ج Cim غ Ğayn
ح Ha ف Fe
خ Hı ق Kaf
د Dal ك Kef
ذ Zel ل Lam
ر Ra م Mim
ز Ze ن Nun
س Sin ه He
ش Şin و Vav
ص Sad ي Ye
Arapça (ء Hemze)


Yazılış değiştir

Kef harfi sağdan ve soldan bitişebilen bir harftir.


Sonda Ortada Başta Yalın Transkript Fonetik Karşılık
ـك ـكـ‎ كـ‎ ك‎ k k

Mahreç - Fonetik değiştir

Kef sesi, dil ortası ile yumuşak damaktan çıkarılır. Türkçedeki "ke" sesi gibidir fakat biraz daha keskindir. Kuvvetli ve ince bir sestir.