Kazak Sultanlığı

Kafkasya'da eski bir devlet

Kazak Sultanlığı 1605 yılında kurulmuştur. Safevi İmparatorluğu döneminde, Karabağ beyliği'nin bir parçasıydı. Safeviler 1980'lerde Osmanlı ve Gürcü ordularının baskısı altında Azerbaycan'ı terk ettiler. Bayat, Gaçağ, Karamanlı ve diğer aşiretlerin aksine Kazaklar topraklarını terk etmediler ve İran'a gittiler. Sultan Nazar Han Safeviler'in hâkimiyetini kabul ederek bölgenin bağımsızlığını sürdürdü. Nazar Han, Azerbaycan'ın Kazah ilçesi de dahil olmak üzere ikinci kez Safeviler'in egemenliğine girmesinden sonra bile iktidarda kaldı. Halefi Şemseddin Han bile 1605 yılında I. Şah Abbas'tan Han rütbesini aldı. Osmanlılar yeniden saldırdı Kazah'ın ele geçirilmesinden sonra 18. yüzyılın başlarında, Kazah'ta idari bölünme yapıldı. Böylece Kazakh Merkez alan ilan edildi ve 4 ilçeye bölündü. Bunlar Akhtata, İnce, Türk ve Çuvar mahalleleriydi . Kazah'lıların Osmanlı tarafına geçmesiyle bağlantılı olarak, Sultan III.Ahmed'in (1703-1730) fermanıyla Mirali Bey, Safeviler döneminde Kazah'ın hükümdarlığına atandı. Osmanlı hükûmeti tarafından 1728 yılında derlenen "Ayrıntılı Tiflis Vilayeti " 1.046 sayfadan oluşuyor ve şu anda İstanbul Cumhurbaşkanlığı Arşivlerinde tutuluyor. Bu kitabın 63 sayfası Kazah'a aittir. Kitaba göre Kazah Sancağında 205 köy, 10 taşra ve 5 göçebe aşiret kayıtlıydı.

Kazak Sultanlığı
1605-1801
BaşkentKazah
HükûmetSultanlık
Tarihçe 
• Kuruluşu
1605
• Dağılışı
1801
Öncüller
Ardıllar
Safevîler
Rus İmparatorluğu
Günümüzdeki durumu Azerbaycan

Sultanlar değiştir

Kaynaklar değiştir