Kays

Arap kabile konfederasyonu

Kays Aylân (Arapçaقيس عيلان), genellikle sadece Kays olarak anılan, Mudar grubundan ayrılan bir Arap kabile konfederasyonudur. Kabile, İslam öncesi dönemde (630 öncesi) bir birim olarak işlev görmüş görünmemektedir Bununla birlikte, Emevi döneminin başlarında (661-750), onu oluşturan aşiretler halifeliğin ana kabile-siyasi hiziplerinden birinde konsolide oldular.

Nisba Kaysi
Yer Antik Arabistan
Soyundan geldiği Qays Aylan ibn Mudar ibn Nizar
Ana aşiret Mudar
Kollar
Din Çoktanrıcılık (630 öncesi)
İslam (630 sonrası)