Kavşak

Birkaç trafik yolunun kesiştiği yer

Kavşak, farklı istikametlerdeki yolların birbiri ile aynı düzlemde kesiştiği, farklı yönlerden gelen araçların emniyetle birbirlerinin güzergâhlarından geçtiği veya yön değiştirdiği nokta. Hem karayollarında hem de demiryollarında kavşaklara sıklıkla rastlanır.

Dörtyol olarak da bilinen bir kara yolu kavşağı.
Karmaşık bir demiryolu kavşağı

Kavşak türleri değiştir

Farklı türden araç yollarının aynı düzlemde kesiştiği kavşaklara hemzemin geçit denir. Araç trafiğinin dairesel biçimde hareket ederek çeşitli istikametlere dağılmasına imkân veren düzenlemelere dönel kavşak denir.