Kasket

Kasket, genellikle erkeklerin giydiği, önü siperlikli başlığa verilen addır.

Kasketli bir erkek