Kasır

hükümdarlar için şehir dışında yaptırılmış küçük saray veya köşk

Kasır, hükümdarlar için şehir dışında yaptırılmış küçük saray veya köşktür.

Anadolu beyliklerinin ve valilerinin, tehlikelere karşı savunma tedbirlerine sahip olan binalarına da kasır denirdi. Bu tip kasırlar, şehirlerin yüksek yerlerinde yapılan hisarların içerisinde, iç kaleler özelliğindedir.