Karye Osmanlı literatüründe resmî kayıtlarda köy yerine kullanılan kelime. Bu aynı zamanda bir idari birimi de anlatır. Karyelerin büyüklüğü 20000 nüfusa kadar ulaşırken, sonraları 150 nüfusa kadar büyüklükleri düşmüştür. Tevsii mezuniyet esasına göre çalışan sistem başındaki muhtarlara vergiden metazori çalıştırmaya kadar pek çok cezalar getirirdi .Başındaki muhtar otonom bir yönetime sahipti. Zaten muhtar da otonom demek olan muhtariyet kavramıyla aynı kelimeden müştaktır.