Karuna, Sanskritçe bir kelime olup Batı dillerine genellikle şefkat ya da merhamet olarak çevrilir. Budizm'de bodhisattva yolunun kilit kavramlardan biri olarak kabul edilmektedir.

Mahayana Budizminde Karuna değiştir

Mahayana Budizminde karuna, aydınlanmış bilgelik (prajna) ile birlikte boddhisattva idealinin gerçekleştirmede en önemli iki şarttan biri sayılır.

Mahayana ekolüne dahil tüm tarikatlarda, merhamet boddhisattvası Avalokiteśvara (Sanskrit; Çin'deki ismi Kuan Yin; Japonya'da Kanzeon; Tibet'te Chenrezig) karunanın bedenlenmesi olarak kabul edilir.