Botanik sözlüğü

(Karpel sayfasından yönlendirildi)

Botanik sözlüğü

a değiştir

 • applanate, iki yaprağın tomurcuk içerisinde karşılıklı durması.

ç değiştir

 • çanak (kaliks), çiçekte genellikle yeşil renkli olan en dış örtü.
 • çiçek sapı (pedisel), her bir çiçeğin sapı; çiçek tabanı ile bitki gövdesini bağlayan genellikle ince silindirik yapı.

d değiştir

 • derin girintili (emarginat), uç kısmın ortasında derin girinti ile biten.
 • dişi çiçek (pistilat çiçek), sadece dişi organı verimli olan çiçek, erkek çiçekle kıyasla.

e değiştir

 • eksen; bir organı iki eşit parçaya bölen gerçek ya da hayali çizgi; bu bazen gövdedir, bazen ortadamardır.
 • erkek çiçek (sitaminat çiçek); sadece erkek organı verimli olan çiçek, dişi çiçekle kıyasla.
 • elmamsı; yumurtalık çiçek tablası içine gömülü olduğu orta durumlu çiçeklerden çiçek tablasının etlenerek meydana getirdiği yalancı meyve.
 • erselik (erdişi, hermafrodit, monoklin); aynı çiçeğin verimli (doğurgan) hem erkek hem de dişi organı olması.
 • explicative; iki yaprak tomurcuk içerisinde karşılıklı durur ancak yaprakların kenarları geri katlanmıştır.

f değiştir

 • fındıkçık, küçük fındıksı meyve.

h değiştir

 • halkasal, bir düğümde üç ya da daha çok yaprak veya parçanın bulunuşu.
 • hamdüşen, gelişmemesi, körelmesi ya da olgunlaşmadan düşmesi.
 • havlı, ince ve kısa tüylerle kaplı.

k değiştir

 • kapsül, iki veya daha fazla karpelden oluşan açılan kuru meyve.
 • karpel, dişi organın içinde tohum taslaklarını taşıyan bölümlerden her biri; bir karpelli dişi organda karpel dişi organın kendisidir.
 • kısa havlı, havlıya nazaran daha az tüyle kaplı yüzey.
 • kütdişli (krenat), kenarın küt uçlu, yuvarlak dişlerle bezeli olması.

m değiştir

 • monokarpik, meyve verince ölen; ömründe bir kere çiçek açıp meyve veren ve sonrasında ölen.
 • mumlu (mavimsi yeşil), donuk mavimsi yeşil bir mum tabakası ile kaplı gibi görünen yüzey.

s değiştir

 • sıkapoz, bitkinin tabandaki rozet yaprakların arasından çıkan ve tepesinde çiçek ya da çiçek durumu taşıyan gövdesinin yapraksız olması.
 • supervolute, yapraklardan biri diğeri tarafından sarılmıştır. Erken evrede, tomurcuk evresinde, içteki yaprak dıştaki tarafından kuşatılır.

ş değiştir

 • şemsiye, gövdenin ucunda tek bir noktadan çıkan eşit veya farklı boyda sapların ucunda çiçeklerin olması.

t değiştir

 • taç, çiçek örtüsünde ikinci halkayı oluşturan, çanağın içinde yer alan genellikle renkli örtü.
 • talkım çiçekdurumları, ana gövdenin büyümesini durdurarak, çiçeklenmenin ikincil dallarla devam ettiği çiçek durumlarıdır; büyümenin bir, iki veya çok yandalla devam ettiği biçimleri vardır.
 • teka (theca), başçıktaki çiçektozu keseleri.

u değiştir

 • unlu (farinoz), unla kaplanmış gibi görünen yüzey veya unlu bir yapıda olan.

ü değiştir

 • üçgensi, Üçgen şeklinde, üç açılı olan düzlem biçim.

y değiştir

 • yalancı şemsiye, Gövdeden farklı seviyelerden çıkan çiçeklerin, üst kısımda bir düzlem oluşturduğu çiçekdurumu; çiçeklerin sapları farklı uzunluktadır, öyle ki çiçekdurumu bir şemsiye gibi gözükür, ama çiçekler farklı noktadan çıktıkları için buna yalancı şemsiye denir.