Karelya Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti

Karelya Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Sovyetler Birliği bünyesinde yer almış bir özerk cumhuriyet. Başkenti Petrozavodsk'tı. Ardılı Karelya Cumhuriyeti'dir.

Karelya ÖSSC bayrağı.