Kardiyak sendrom X

Kardiyak sendrom X (myocardial infarction with normal arteries), bir kalp hastalığıdır.

İsmi ilk olarak 1973 yılında telaffuz edilen bu hastalık, bilinen kalp hastalığı belirtilerini (örn. göğüs ağrısı) göstermekle birlikte anjiyografi ile tespit edilemediğinden koroner damar hastalıkları arasında özel bir yere sahiptir. Anjiyografi ile tespit edilememesinin nedeni, çoğunlukla tıkanıklığın veya daralmanın minimal damarlarda olduğu şeklinde açıklanmaktadır. Ancak EKG sonuçları koroner kalp hastalığı bulgusu olarak öne çıkar.

Genellikle kadınlarda görülür. Anatomik veya diğer deneysel araştırmaların yanında, hastalığın kaynağı ile ilgili olarak, hastanın nevrozlarının veya sempatik sinir sisteminin kalp fizyolojisi üzerine etkileri gibi görüşler de mevcuttur.