Kara ulaşımı

demiryolları hariç, karayollarında veya (yer) yüzeyinde gerçekleşen tüm ulaşım türleri için ortak terim

Trafik, insanların, hayvanların ve taşıtların kara, hava, deniz, demir yollarındaki hareketleridir.

Otoyoldaki taşıt trafiği

Motorlu taşıt trafiği ülkelere göre sağdan veya soldan akabilmektedir. Birleşik Krallık ve Kuzey Kıbrıs'ta taşıt trafiği soldan akmaktadır.

Ayrıca bakınız değiştir

Dış bağlantılar değiştir