Kara Davud

(Kara Davut sayfasından yönlendirildi)

Kara Davud Muhammed bin Kemal İzmitî (ö. 1541), Osmanlı dönemi bilim insanı. Bursa'da vefat etmiş olup, Bursa'da bir semte adını vermiştir. En meşhur eseri halk arasında Kara Davud olarak da bilinen Muvafık'ul Hayrat Li Neyl'il Berekat Fi Hizmet-i Saadat isimli Delail-i Hayrat Şerhi'dir.[1]

HayatıDüzenle

Asıl adı Muhammed'dir. İzmit'de doğduğu için, kendisine İzmiti unvanı verilmiştir. Kanunî Sultan Süleyman zamanı fütuhat ikliminde yaşamıştır. Mevlana Lütfi ve Müeyyedzade'den ilim ve irfan tahsil etmiştir. Vefatında tarih düşülürken "Meskenin pür nur ede Davud Efendi'nin Vedud" yazılarak tarih düşülmüştür. Bursa, Yıldırım ilçesinde yaptırdığı caminin avlusunda medfundur.

EserleriDüzenle

  • Şemsiye Haşiyesi (Seyyid Şerif'in Haşiyesi'ne Yazılmıştır)
  • Vücûd-u Zihnî Risalesi
  • Telhisi Takrir-i Kavanin
  • Şerh-i Kaside-i Nuniye
  • Malumat (Akaid ve kelam üzerine Manasdır kütüphanesinde orijinal nüshası vardır.)
  • Mikdaru'l-Kâmus
  • Risaletü İsâgûcî

KaynakçaDüzenle