Koagülasyon

(Kan pıhtılaşması sayfasından yönlendirildi)

Koagülasyon veya pıhtılaşma, kandaki çok küçük ve çekirdeksiz bir hücre olan kan pulcukları sayesinde, kanın havayla temas sonrası tortu hâline gelmesidir.

Deri altında koagülasyona uğramış kan

Kanın dışarıda pıhtılaşmaması hemofili hastalığıdır. Bu hastalık kötü sonuçlar doğurabilir. Hemofili genetik görülür. Fakat kan damarda pıhtılaşırsa, ölümle sonuçlanabilir.

Çevre Mühendisliği terimi olarak koagülasyon (kimyasal yumaklaştırma), sularda bulunan ve kendi ağırlıkları ile çökelemeyen kolloid boyutundaki katı parçacıkların çeşitli kimyasallar yardımıyla çökebilir hâle getirilmesi işlemidir.

Ayrıca bakınız

değiştir