Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü

Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak görev yapan bir genel müdürlük.

Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü
Genel bilgiler
BağlılığıTürkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı
Yönetici(ler)
 • Ömer Karademir, Genel Müdür

Görevleri değiştir

Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri şunlardır:[1]

 1. Hazine işlemlerini yürütmek, Devlet giderlerinin gerektirdiği nakdi sağlamak.
 2. Merkezi yönetim bütçesi ile ilgili yurtdışı ödemelerini yapmak, iç ödemeler ve dış ödemeler saymanlıkları kurmak ve yönetmek.
 3. Devlete ait para, kıymetli maden ve değerleri muhafaza etmek, yönetmek ve nemalandırmak.
 4. Kamu borç portfôyü, Hazine garantileri ve Hazine alacakları ile ilgili her türlü analiz ve risk değerlendirmesini yapmak.
 5. İlgili diğer Bakanlık birimleriyle işbirliği içinde borçlanma politika, ilke ve stratejilerinin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, uzun vadeli ve yıllık borçlanma programlarını hazırlamak, risk yönetimi kapsamında alınacak tedbirleri tespit etmek, uygulamayı değerlendirmek ve raporlamak.
 6. Devletin iç borçlanmasını yürütmek, Devlet tahvili, Hazine bonosu ve diğer iç borçlanma senetleri çıkarmak, İhale yöntemi, sürekli satış yöntemi ve diğer yöntemlerle satışını yapmak ve yaptırmak., bunların satış miktarlarını, değerlerini ve faizlerini belirlemek.
 7. Devlet borçlarının yönetimine ilişkin olarak her türlü iç borçlanmanın hazırlık, akit, ihraç ve dış borçlanma da dahil olmak üzere ödeme, erken ödeme, kayıt işlemlerini yürütmek ve Devletçe verilen faiz ve ikrazata ilişkin işlemleri yapmak.
 8. Hazinenin iç ve dış borç garantisi verdiği konulara ilişkin olarak garantinin yerine getirilmesine yönelik ödemeleri borç idaresi altında yapmak ve bu amaçla Devlet Borçları Saymanlığı kurmak ve yönetmek.
 9. Borç yönetiminin hesabını tutmak, Türkiye'nin dış borç veri tabanını oluşturmak, bu amaçla dış borç kütüğü tutmak, muhtelif kanun ve diğer mevzuat çerçevesinde hazine garantisi verilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek, gerekli kayıtları tutmak, garanti ve devir şartlarını belirlemek.
 10. Türk parasının dolaşımı ve istikrarını sağlamaya yönelik politikaları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte oluşturmak ve uygulamak, para politikası ile ilgili konularda Hazine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilişkisini kurmak.
 11. Nakit yönetimini genel bütçeye dahil ve özel bütçeli idarelerin, döner sermayeli kuruluşların ve fonların ihtiyaçları ve para politikasının genel hedefleri doğrultusunda yürütmek.
 12. Finansman politikaları çerçevesinde yerli ve yabancı özel sektörün yatırım ve sermaye faaliyetlerinin plan, hedef ve gayelerine uygun bir şekilde yürütülmesini teşvik ve tanzim edecek tedbirleri teklif etmek.
 13. Fonların makro ekonomik dengeler içindeki yeri ve önemi ile etkilerini değerlendirmek ve bu konuda önerilerde bulunmak, benzeri nitelikteki işlem ve sektörler için birden fazla fondan kaynak tahsisini önleyici çalışmalar yapmak ve teklifte bulunmak, yeni kurulacak fonlarla ilgili görüş bildirmek, fonların yeniden yapılandırılmaları, tasfiye veya birleştirilmelerine ilişkin çalışmaları yapmak ve bu konuda ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.
 14. Madeni para ve hatıra para basımını planlamak ve bu amaçla Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile ilişkileri yürütmek.
 15. Bireysel katılım sermayesi ve Türk parasının kıymetini koruma ile ilgili konularda mevzuatı hazırlamak, uygulamak, ilgili kuruluşlarda uygulanmasını izlemek, yönlendirmek ve denetimini sağlamak, bu mevzuatın Avrupa Birliği mevzuatı ile uyum çalışmalarını yürütmek.
 16. Kambiyo politikalarına ilişkin esasları düzenlemek, kambiyo politikalarının uygulanması ile ilgili konularda Bakanlık ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilişkilerini kurmak.
 17. Mali sektöre ilişkin iç ve dış gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, mali sektörü geliştirici ve finansal istikrarı güçlendirici çalışmalar yapmak.
 18. Finansal düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve borsalarla iş birliği yapmak.
 19. Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Genel Müdürler değiştir

Genel Müdür Görev Başlangıcı Görev Bitişi
1 Namık Dağalp 10 Kasım 1993 1 Temmuz 1995
2 Tevfik Fikret Baran 16 Ekim 1995 06 Ağustos 1997
3 Mehmet Emin Dedeoğlu 6 Ağustos 1997 27 Ekim 1999
Tülay Şaylan (vekil) 27 Ekim 1999 29 Kasım 1999
4 Recep Hakan Özyıldız 29 Kasım 1999 5 Ocak 2001
5 Tülay Şaylan 5 Ocak 2001 8 Kasım 2005
6 Mehmet Coşkun Cangöz 10 Kasım 2005 16 Temmuz 2012 [a]
7 Taşkın Temiz 17 Temmuz 2012 1 Kasım 2016 [b]
Mehmet Emre Elmadağ (vekil) 2 Kasım 2016 2 Mayıs 2018
Yalçın Yüksel (vekil) 2 Mayıs 2018 1 Kasım 2019
8 Abdullah Bayazıt [c] 1 Kasım 2019 15 Aralık 2021
Ömer Karademir (vekil) 16 Aralık 2021 Görevde
 1. ^ 10 Kasım 2005 - 29 Kasım 2006 arası vekil
 2. ^ 17 Temmuz 2012 - 1 Kasım 2012 arası vekil
 3. ^ 1 Kasım 2019 - 23 Ekim 2020 arası vekil

Kaynakça değiştir