Kamp ateşi faaliyeti (izcilik)

Kamp ateşi faaliyeti, izcilikte her kamp gününün sonunda yapılan bir eğlence faaliyetidir. Obalar belli kurallar çerçevesinde gösteri sergilerler ve her gün bu gösteriler sonucunda değerlendirilirler. Değerlendirme sonuçları günlük puan durumunu etkiler. Gecenin kamp ateşi faaliyetini o günün nöbetçi lideri sunar. Kamp ateşi faaliyetinden kısa bir süre önce, liderler tarafından belirlenen kamp ateşi faaliyeti konusu öbekbaşı, obabaşı ve ekipbaşılarına o günün nöbetçi lideri tarafından söylenir. Kamp ateşi faaliyeti için gösteri hazırlamak için verilen süre dolduktan sonra herkes kamp ateşi faaliyetinin yapılacağı yere toplanır. Herkes toplandıktan sonra nöbetçi lider kamp ateşi faaliyetini başlatır ve seçtiği ilk obayı sahneye çağırır. Sırasıyla bütün obalar gösterilerini yaptıktan sonra nöbetçi lider kamp ateşi faaliyetini bitirir ve izciler “Haydi İzciler, Tatlı Uykular” şarkısı eşliğinde yatmaya gönderilir. Daha sonra liderler toplantı yaparlar ve liderler de yatarlar.[1][2]

Örnek Kamp Ateşi Faaliyeti Puanlama Çizelgesi

Kamp ateşi faaliyetininaşamalarıDüzenle

Kamp ateşi faaliyetinin konusunu öğrenmeDüzenle

Kamp ateşi etkinliğinin konusu kamptaki liderler tarafından belirlendikten sonra, o günün nöbetçi lideri öbekbaşı, obabaşı ve ekipbaşılarını çağırır. Nöbetçi lider, öbekbaşı, obabaşı ve ekipbaşılarına o akşam yapılacak kamp ateşi etkinliğinin konusu, varsa teması ve vermek istediği mesaj bilgilerini vererek bu bilgileri obalarına iletmelerini ister. Ancak obaların kamp ateşi etkinliği gösterilerini hazırlamak için geniş bir zamanları yoktur, aksine bu görev için obalara dar bir zaman bırakılır.[1][2]

Kamp ateşi etkinliğini hazırlamaDüzenle

Kamp ateşi ekinliğinin konusu öbekbaşı, obabaşı veya ekipbaşı tarafından öğrenildikten sonra hızlı bir biçimde obaya aktarılır. Kamp ateşi etkinliğinin konusu oba tarafından öğrenildikten sonra kamp ateşi etkinliğinde yapılacak gösteri için bütün üyelerin düşüncesi öğrenilir. Mümkün olduğunca herkesin gösteri için katkıda bulunması beklenir. Fikir kararlaştırıldıktan sonra roller dağıtılır. Roller dağıtılırken mutlaka ve mutlaka herkese rol verilmelidir. Eğer rol bulunamadıysa en kötü ihtimalle obadaki rol alamayan üye askı, masa, sandalye gibi bir eşya veya figüran olarak kullanılabilir. Kamp yönetimi her üyenin rol alıp almadığına mutlaka dikkat edecektir. Ayrıca obanın bir bölümü sahnedeyken diğer üyelerin oturuyor olması istenmeyen ve hoş karşılanmayan bir şeydir. Eğer kamp ateşi etkinliği gösterisi için bir tema verildiyse tamamen bu tema içinde kalınmalıdır. Ayrıca kamp ateşi etkinliği gösterisinin tamamen özgün olması gerekmektedir. Yani yapılacak gösterinin daha önce herhangi bir yerde yapılmamış olması ve her şeyin oba üyeleri tarafından üretilmiş olması gerekmektedir.[1][2]

Kamp ateşi faaliyeti gösterisini sunmaDüzenle

Liderler tarafından obalara verilen kamp ateşi etkinliği gösterisini hazırlama süresi dolduktan sonra bütün kamp üyeleri bir yere toplanır ve kamp ateşi etkinliğinin başlamasını bekler. Daha sonra nöbetçi lider kamp ateşi etkinliğini başlatır. Lider, sırayla obaları çağırır. Obalar, kamp ateşi etkinliği gösterisinin başında ve sonunda tekmil verirler. Tekmil verirken, tekmil veren kişinin yüzü tekmil alacak, kamp ateşi etkinliğini yöneten ve gösterisini sunacak obayı selamlamak için ayakta duran lidere dönük olmalıdır. Gösteriyi sunarken verilen konunun dışına çıkmak, verilen süreyi aşmak obaya çok puan ve itibar kaybettirir. Gösteri esnasında kullanılacak kelimeler çok dikkatli seçilmelidir. Argo ve müstehcenliği çağrıştıran kelimler asla kullanılmamalıdır. Ayrıca izciler karşı cinsin rolünü oynayamazlar.[1][2]

Kamp ateşi etkinliğinin bitirilmesiDüzenle

Nöbetçi lider her obayı çağırdıktan ve her oba gösterisini sunduktan sonra kamp ateşi etkinliği gösterileri bitmiş olur. Daha sonra Kamp ateşi etkinliğinde öbek, oba, ekiplere verilen konular, liderler arasında iş bölümü yapılarak, sahne alma, espri, katılım oranı, zamana uyum gibi başlıklarda değerlendirilir. Sonuçlar açıklanır ve izciler "Haydi izciler, tatlı uykular” şarkısı ile yatmaya gönderilir. Eğer son gece ise kamp ateşi etkinliği veda valsi ile sonlandırılır. Kamp ateşi etkinliği bittikten sonra gerekiyorsa liderler toplantı yapar.[1][2]

Kamp ateşi faaliyeti gösterisinde yapılabileceklerDüzenle

Kamp ateşi etkinliği gösterileri genelde tiyatral gösteriler şeklinde yapılır ancak bu zorunlu değildir. Kamp ateşi etkinliği gösterisi olarak bir müzikal, interaktif bir oyun veya mini konser sunulabilir. Tiyatral olarak ise obaca illüzyon gösterisi, karagöz oyunu, kukla gösterisi, skeç veya stand-up gösterisi yapılabilir. Buradaki en önemli husus, verilen konu veya temanın dışına çıkmamak ve gösteriyi istenilen süreyi aşmadan yapmaktır.[1][2]

Kamp ateşi faaliyeti sırasında dikkat edileceklerDüzenle

Kamp ateşi etkinliği her ne kadar bir eğlence ortamı olsa da tamamen serbest ve kuralsız değildir. Kamp ateşi etkinliği gösterisi sunulurken çok dikkatli olunması gerekmektedir. Öncelikle kamp ateşi etkinliği gösterisinin tamamen özgün olması gerekmektedir. Yapılacak gösterinin daha önce herhangi bir yerde yapılmamış olması ve her şeyin oba üyeleri tarafından üretilmesi gerekmektedir. Kamp ateşi etkinliği gösterinizin başında ve sonunda mutlaka tekmil verilmesi gerekmektedir. Eğer herhangi bir yerde tekmil verme konusunda uyarı alınırsa bu obanın itibarını düşürecektir. Gösteri esnasında argo sözler ve müstehcenliği çağrıştıran kelimeler kesinlikle kullanılmamalıdır. Hiçbir izci karşı cinsin rolünü oynayamaz. İzcilerin kamp ateşi etkinliği için verilen konudan sapmaması ve verilen sürenin dışına çıkmaması gerekir. Aksi takdirde ciddi puan kayıpları yaşanır.

Kamp ateşi etkinliği gösterisi sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlar sahne ve ses kullanımıdır. Yapılan gösteride sahne çok iyi kullanılmalıdır. Eğer daire şeklinde bir sahnede gösteri sergileniyorsa oba, kendilerine ayrılan süre içinde olabildiğince hareket etmeli, yer değiştirmeli ve herkese yüzlerini göstermelidir. Şayet klasik sahne düzeni biçiminde yerleşilen bir sahnede gösteri yapılıyorsa seyirciye arkasını dönmeden, sahnenin olabildiğince her zaman ortasında bulunarak gösteri sergilenmelidir. Her halükarda ses çok iyi kullanılmalı ve konuşan kişiyi gösteriyi izleyen herkes duymalı.

Gösteri planlanırken her üyenin konuşma sırası iyi belirlenmelidir ve bu sırayı her üyenin iyi bildiğinden emin olunmalıdır. Eğer sahnede aynı anda birden fazla oyuncu konuşursa veya oyunun akışını bozacak şekilde sahnede uzun bir sessizlik olursa bu gösterinin anlamsız olmasına ve obanın puan kaybetmesine yol açar.

Eğer gösteri sırasında şarkı söylenecekse şarkı sözlerine çok dikkat edilmelidir. Argo sözler ve müstehcenliği çağrıştıran kelimeler kesinlikle kullanılmamalıdır.

Eğer gösteri olarak interaktif bir oyun hazırlanacaksa bu oyun çok uzun olmamalıdır. İzciliğe uygun olmalı ve seyircilerin ve oyunu oynayan oyuncuların oyun sırasında sıkılamamasına dikkat edilmelidir.

Diğer obalar kamp ateşi etkinliği gösterilerini yaparken diğer oba üyeleri veya liderlerle kesinlikle konuşulmamalıdır. Bu çok büyük bir hatadır ve çok büyük bir puan kaybına neden olmaktadır.

Kamp ateşi etkinliği bittikten sonra kimse kamp ateşi etkinliğinin yapıldığı alanda durmaz, liderler toplantı yaptıktan sonra liderler de yatar.

Veda gecesi kamp ateşi faaliyetiDüzenle

Veda gecesi kamp ateşi etkinliği çok önemlidir. Veda gecesinde, kamp ateşi için çağırılmayı beklerken tamamen sessiz olunmalıdır. Davet geldiğinde de yine aynı sessizlikle yerler alınmalıdır. Veda gecesinin sonlarına yaklaşırken esprilerin, şarkıların giderek ağırlaşması gerekmektedir. Veda gecesi kamp ateşi etkinliğine gitmeden önce, bir önceki kamp ateşi kömürü alınır ve kamp ateşi etkinliği başladığında yakılmış olan kamp ateşine atılır. Daha sonra hep beraber ateş valsi söylenir ve kamp ateşi etkinliği gösterileri başlar. Kamp ateşi etkinliği gösterileri bittikten sonra toplanılıp veda valsi söylenir ve izciler yatmaya gönderilir. Liderler toplantı yaptıktan sonra liderler de yatar. Kamptan ayrılmadan önce, bir önceki gece yakılmış olan kamp ateşinden kömür alınır ve bir sonraki veda gecesinde kamp ateşinde atılmak için saklanır.[1][2]

Bireysel kamp ateşiDüzenle

Kamp ateşi etkinliği gösterileri sırasında kamp ateşi etkinliğini sunan lider spesifik olarak bir kişinin adını söyleyerek onu sahneye davet eder. Bu kişi lidere tekmil verdikten sonra gösterisine başlar. Bu gösteriler için önceden haber verilmez. En fazla bir gösteri önceden haber verilir ve o kişinin gösteriyi doğaçlama yapması beklenir. Bu gösteride normal kamp ateşi etkinliği gösterisinde yapılabilecek gösteriler yapılabilir. Bu gösterilere ek olarak bireysel gösteri yapan kişi, o kampta, daha önceki kamplardan birinde veya izcilikte yaşadığı herhangi bir anısını anlatabilir. Bu gösteriler sadece eğlence amaçlıdır ve puan veya değerlendirme sistemi yoktur. Bu gösterilerde dikkat edilmesi gerekenler obaca yapılan kamp ateşi etkinliği gösterisinde dikkat edilmesi gerekenler ile aynıdır. Bu gösterinin obaca yapılan kamp ateşi etkinliği gösterisinden temel olarak farkları sadece eğlence amaçlı yapılması ve herhangi bir puan durumuna etki etmemesidir.[1][2]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ a b c d e f g h Obaşı-Ekipbaşı El Kitabı. s. 176. 
  2. ^ a b c d e f g h İzcinin Program El Kitabı. s. 88.