Yerleşke

Bir kurum tarafından kullanılan bina ve arazi kümesi
(Kampüs sayfasından yönlendirildi)

Yerleşke ya da yabancı dil kökenli karşılığıyla kampüs[1] ya da kampus,[2] bir üniversitenin genellikle kent dışında derslik, öğrenci yurdu gibi her türlü yapı ve etkinlik alanlarıyla toplu bir biçimde bulunduğu yer.[3] Genellikle bir üniversite kampüsünde kütüphaneler, konferans odası, yurtlar, eğlence merkezleri, yemekhaneler ve park benzeri ortamlar bulunur.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi girişi

Kampüs sözcüğü Türkçeye Fransızcadan girmiştir.[1] "Kampüs" sözcüğü, 19. yüzyılda İtalyanca’daki "campo" sözcüğünün değişimi ile ortaya çıkmıştır. Sözcük, üniversitenin merkezini ve alanını gösteren bir kelime olarak şekillenmiş, – "piazza" sözcüğü gibi – açık, kamu alanını tanımlamaktadır.

Kortan'a göre ise "kampüs" sözcüğü, özgün ilk olarak ABD’de 18. yüzyılın ikinci yarısında Princeton'da kullanılmış olup kolej veya üniversite binaları arasındaki açıklık olarak tanımlanmaktadır.

Artık yerleşke sözcüğü yalnız üniversitenin alanları olarak değil geniş alana sahip tüm kurumlar için kullanılmaktadır.

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir