Kameralizm

Kameralizm, Alman merkantilizmi olarak da bilinin ekonomik teori ve politikalara verilen isimdir. 17. ve 18. yüzyıllarda Almanya ve Avusturya'da yaygınlaşmıştır. Almanca altın sikke, madeni para veya hazine odası anlamındaki "Kammer" sözcüğünden kaynaklanmaktadır. 1700'lerde çok sayıda küçük prensliğe bölünen Almanya'nın bozulan ekonomik birliğini tekrar sağlamayı amaçlamıştır. İç ticaretin düzenlenmesine büyük önem verilmiştir. Ekonomiye devlet müdahalesi, kıymetli madenlerin hazinede saklanmasının sağlanması ve nüfus artışının desteklenmesi gibi politikalara yönelmişlerdir.

ÖzelliklerDüzenle

Alman kameralizmi, halihazırdaki diğer Avrupa ülkelerinin merkantilizminden farklıdır: Birincil hedef, Otuz Yıl Savaşı ile yıkılan ülkenin yeniden inşasıydı. Bunu yapmak için, önce nüfus artırılmalıdır, örn. Yerleşim yerleri kurarak ve yabancı uzmanları işe alarak.

Ardından altyapı ve ticaret, bazıları doğrudan devlet tarafından kurulan yeni fabrikalar kurularak genişletildi. Devletin doğrudan müdahalesi ve serbest girişimciliğin asıl önemi kameralizmin temel bir özelliğidir. Buna göre, bir devletin temel amacı, yetenekli bir merkezi yönetim aracılığıyla tüm vatandaşların refahını sağlamaktı.

Prusya KameralizmiDüzenle

Prusya Üniversitelerinde 1727'de büyüyen Prusya bürokrasisinde daha fazla idari beceriye ihtiyaç duyan Frederick William I tarafından oluşturuldu.[1] Kameralist öğretiler genellikle memurlara verilen geleneksel hukuk ve deneyime dayalı eğitimden ayrıldı ve klasik felsefe, doğa bilimleri ve hayvancılık, çiftçilik, madencilik ve muhasebe gibi ekonomik uygulamalara genel bir bakış üzerinde duruldu. Prusya kameralizmi, hem bürokrasinin kendi uygulamalarının hem de ekonominin standartlaştırılması yoluyla, zenginliğin daha fazla üst seviyelere çıkarılmasını sağlayan, gelişmekte olan bürokrasinin gücünü artırarak verimliliğini yükseltmeye odaklandı.[2]

DipnotlarDüzenle

 1. ^ Wakefield, Andre (2005-05-01). "Books, Bureaus, and the Historiography of Cameralism". European Journal of Law and Economics. 19 (3): 311–320. doi:10.1007/s10657-005-6640-z. ISSN 0929-1261
 2. ^ Wakefield, Andre (2005-05-01). "Books, Bureaus, and the Historiography of Cameralism". European Journal of Law and Economics. 19 (3): 318. doi:10.1007/s10657-005-6640-z. ISSN 0929-1261

KaynakçaDüzenle

 • Bauer, Volker, Hofökonomie. Der Diskurs über den Fürstenhof in Zeremonialwissenschaft, Hausväterliteratur und Kameralismus, Wien 1997
 • Braeuer, Walter, Kameralismus und Merkantilismus. Ein kritischer Vergleich, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte (3/1990), S. 107–111
 • Ekelund, Robert und Tollison, Robert, Mercantilism as a rent-seeking society (Texas A&M University Economics Series 5), College Station 1981
 • Gömmel, Rainer, Die Entwicklung der Wirtschaft im Zeitalter des Merkantilismus 1620–1800 (Enzyklopädie Deutscher Geschichte 46), München 1998
 • Kaufhold, Karl Heinrich, „Wirtschaftswissenschaften“ und Wirtschaftspolitik in Preußen um 1650 bis um 1800, in: Kaufhold, Karl Heinrich (Hg.), Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung in Preußen. Zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Preußens vom 18. bis zum 20. Jahrhundert (VSWG Beiheft 148), Stuttgart 1998, S. 51–72
 • Magnusson, Lars, Mercantilism: The Shaping of an Economic Language, London 1994
 • Radtke, Wolfgang, Preußischer Merkantilismus/Kameralismus. Dargestellt am Beispiel der Kurmark Brandenburg. Abriß eines Forschungsprojekts, in: Jahrbuch für Brandenburgische Landesgeschichte 46 (1995), S. 94–110
 • Radtke, Wolfgang, Gewerbe und Handel in der Kurmark Brandenburg 1740 bis 1806. Zur Interdependenz von kameralistischer Staatswirtschaft und Privatwirtschaft (Veröffentlichungen des Brandenburgischen Landeshauptarchivs 46), Berlin 2003
 • Sandl, Marcus, Ökonomie des Raumes. Der kameralwissenschaftliche Entwurf der Staatswissenschaften im 18. Jahrhundert (Norm und Struktur 11), Köln 1999
 • Simon, Thomas, „Gute Policey“. Ordnungsleitbilder und Zielvorstellungen politischen Handelns in der Frühen Neuzeit (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte 170), Frankfurt a. M. 2004
 • Springer, Friedrich P., Über Kameralismus und Bergbau, Der Anschnitt, Heft 5–6/2010 S. 230–241
 • Tribe, Keith, Strategies of economic order: German economic discourse, 1750–1950 (Ideas in Context 33), Cambridge 1995
 • Wallerstein, Immanuel, The Modern World-System II. Mercantilism and the consolidation of the european world-economy. 1600–1750, New York/London/Toronto/Sydney/San Francisco 1980

Ayrıca bakınızDüzenle