Kam Davulu, Türk inanç sisteminin din büyüğü olan Kamların, ritüeller esnasında kullandıkları enstrümanlardan biridir. Kasnağı, insan ve hayvanın dokunmamış olduğu kayın ve sedir ağacından yapılır. Davulun iç tarafında tutulan sapı da bu ağaçlardan yapılır. Derisi geyik, dağ keçisi ve genç taydan olur.

Davulların üzerindeki motiflerde Türk inanç sistemine, mitolojisine, Türk kültürüne ve yaşayışına dair tamgalar bulunmaktadır.

Davulun yüzeyi kozmik alemi yansıtır. Davul, yatay ve dikey bir çizgi ile bölünmüştür. Yatay ve dikey çizgi dört ana yöne işaret edebildiği gibi dünyayı gök ve yer olmak üzere iki parçaya daha bölmüştür. Yatay çizgi kiriştir ve üzerinde çelik ya da çıngırak olduğu düşünülen resimler vardır.

Günümüzde perküsyon aleti olarak da kullanılabilmektedir.

Dış bağlantılar

değiştir