Kalorimetre sabiti

Bir sisteme ısı verildiğinde bu ısı kesinlikle yok olmayacaktır. Bu ısı ya sistemde sıcaklığı yükseltecektir, ya sistem tarafından işe dönüştürülecek ya da ortamda sürtünme vb. kayıplar ile harcanacaktır. Kısacası yoktan var olmayacağı gibi vardan da yok olmayacaktır.Termodinamiğin birinci yasasına göre sisteme verilen ısıdan sistemin aldığı ısı miktarı sıcaklığı yükseltecektir. Kalorimetrenin esas amacı kalorimetre içerisindeki maddenin; verilen ısıya olan tepkisini ölçmektir. Bu tepkiyi ölçebilmek için kalorimetre kabının; verilen enerjiye olan tepkisinin bilinmesi gerekir. Sadece kalorimetreyi oluşturan elemanların verilen ısıya olan tepkisine Kalorimetre sabiti denir.