Kalkojen

Grup 6
Periyot
2 8

O|Gaz

3 16

S|Katı

4 34

Se|Katı

5 52

Te|Katı

6 84

Po|Katı

7 116

Uuh|Katı

Chalkogene.jpg

Kalkojen, (İngilizce'de chalcogens sözcüğündeki "ch" ile sert c okunur) periyodik tablonun 6. grubudur. Bazen oksijen ailesi olarak da bilinir. İçinde bulundurduğu elementler Oksijen (O), Kükürt (Sülfür) (S), Selenyum (Se), Tellür (Te), radyoaktif element Polonyum (Po) ve sentetik element Ununheksiyum'dur (Uuh).