Kale-i Bala, Rize ilinin, Çamlıhemşin sınırları içinde bulunan tarihi bir kaledir.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine 40 km uzaklıkta Hisarcık Köyü sınırları içerisinde Fırtına Deresi’nin kaynaklarına hakim bir noktada (Avup Dağı) kurulmuştur. Kaynaklarda geçen bir diğer adı ise Varoş Kale’dir. Kale Kaçkarlar'ın iç kısmına geçit veren Başhemşin ve Tatos Geçidi’ne yakındır.

İlk yapım tarihi konusunda kesin bilgiler bulunmamaktadır. İç kale M.S. 6. yüzyılda yeniden inşa edilmiş, 14. yüzyıl başlarında da Cenevizliler tarafından aşağı surlar yapılmıştır. Kale, Osmanlı döneminde onarılarak kullanılmış ve bölgenin Türkleştirilmesinde etkili rol oynamıştır. Kale'nin iç surları 1,5 m kalınlığındadır ve yarim daire planlı beş kuleye sahiptir. Zamanında iç kaleden kuzeydoğu ve kuzeybatıya uzanan ve denize ulasan aşağı kaleden günümüze bati surlarının bir bölümü ve bazı kuleler kalmıştır.

Bu kalenin son olarak 1461 yılında Osmanlı sultanı Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon İmparatorluğu’nu fethiyle Türkleştirilmek istendiği ve bölgeye Anadolu ve Kafkaslar da yaşayan Türk ailelerinin yerleştirildiği iddia edilir. Bu Türk ailelerinden olan [TÜYLÜOĞLU, HAŞILOĞLU, ALBAYRAK] sülaleleri Anadolu da ilk olarak Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Hisarcık Köyün de bulunan Kale-i Bala kalesine yerleşmiş.

Kalenin surları oldukça haraptır. Duvar işçiliği bakımından Zilkale ile benzerlikler görülür. Kale-i Bala'yı turizme kazandırmak için onarım çalışmalarına başlanmıştır.