Kalaylıkoz Ali Paşa

Kalaylıkoz Ali Paşa (d.? - ö. 1587) çeşitli eyaletlerde valilik yapmış ve vezirlik görevinde bulunmuş Osmanlı devlet adamı.

Hayatının ilk yılları hakkında bilgi yoktur. Rum kökenli bir devşirme olduğu söylenmektedir. II. Selim'in şehzadeliğinde yanında bulunan Ali Paşa, 1580-1583 yılları arasında Budin beylerbeyi görevinde bulundu. 9 Ekim 1583 tarihinde Rumeli beylerbeyi olan Ali Paşa, 16 Ekim 1584 günü II. Selim'in dul kalan kızı Esmehan Sultan’la evlendi. 24 Ekim 1584 tarihinde vezirliğe yükseltildi. Esmehan Sultan'ın 5 Ağustos 1585'te ölümüne kadar İstanbul'da kaldı. İsteği üzerine 1586 tarihinde yeniden Budin beylerbeyliği görevine getirildi. Bu görevdeyken 22 Şubat 1587'de vefat etti.

Kalaylıkoz Ali Paşa'nın, bazı eski dönem tarihçileri tarafından ünlü Bektaşi dervişi Gül Baba olduğuna dair iddialar bulunmaktadır.[1].

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Saral, İ.T., "Kalaylıkoz Ali Paşa Gül Baba Mı". Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı: 35, 2005. URL:http://www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/index.php/TKHBVD/issue/view/43 15 Ağustos 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Erişim: 26 Aralık 2016