Kalıntı (jeoloji)

Jeolojide bir kalıntı (veya relikt), ana kayaçta bulunan, kendisini çevreyen kayaç başkalaşıma uğramışken başkalaşıma uğramadan kalan jeolojik bir yapı veya mineraldir. Aynı zamanda yıkıcı bir jeolojik süreçten bozulmadan kurtulmuş kayaçlara da kalıntı adı verilir.