Kahverengi orman toprakları

zonal toprakların bir toprak tipi

Kahverengi orman toprakları, ılıman iklim bölgelerinde kışın yaprağını döken geniş yapraklı ormanlar altında gelişir. İklim, bitki örtüsü ve yerli kaya etkisi altında oluşmuştur. Orman altında oluştuğu için organik madde (humus) açısından zengindir, genellikle rengi koyudur[1].

Kahverengi orman toprakları; Karadeniz dağlarında, Marmara'da Yıldız dağlarında, İçbatı Anadolu bölümünde, Güneydoğu toros dağlarında görülür. Eğimli yerlerde birikme katı olan B katmanı her zaman bulunmaz, sadece A ve C katmanları vardır. Karadeniz'e bakan kuzey yamaçlarda yağış fazlalığı sebebiyle toprak yıkanır, kireç topraktan uzaklaşır. Toprak asit karakterlidir. Bu dağların yükseklerinde podzolleşme başladığından toprağın rengi daha açıktır ve bitki artıkları toprağa tam olarak karışmamıştır. Karadeniz'e bakan dağların güney yamaçlarında yağış azlığına bağlı toprağın B katmanında kireç birikmesi görülür. Kuru ormanların altında alkali karakterli Kireçli Orman toprakları oluşur[2].

Kahverengi orman toprakları eğimli yerlerde gelişen genç topraklardır. Toprağın yıkanmadan dolayı ph değerinin düşük nötr özellikte olması bitkilerin besin maddelerini almasını kolaylaştırır. Su tutma kapasitesi yüksek olan topraklarda, yağıştan dolayı toprak suyu da boldur. Bu topraklar üzerinde Karadenize bakan yamaçlarda güçlü ormanlar gelişir[3].

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ AYDOĞDU, Erkan. "TOPRAKLAR". meb.gov.tr. 3 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Kasım 2014. 
  2. ^ "Kahverengi orman toprakları" (PDF). yegitek.meb.gov.tr. 3 Eylül 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Kasım 2014. 
  3. ^ "Büyük Toprak Grupları" (PDF). Bitki örtüsünün ekolojik şartlarının CBS ile incelenmesi:Işıklar Dağı. nku.edu.tr. 9 Kasım 2014 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Kasım 2014.