Kafkas Arnavutlarının Tarihi

Kafkas Arnavutlarının Tarihi (veya Ağvank Dünyasının Tarihi; (Ermenice : Պատմութիւն Աղուանից ա շխարհի) Movses Kaghankatvatsi tarafından yazılan kitap, Ermenistan'ın doğu bölgelerinin (Artsakh ve Utik) yanı sıra güneydoğu Kafkasya'da genellikle Kafkasya Arnavutluk'u olarak tanımlanan diğer bölgelerin tarihini anlatmaktadır.Eser Eski Ermenice dilinde yazılmıştır veMS 4. yy ile MS 10. yy arasındaki dönemi kapsamaktadır.