Kaşal

Kaşal (kaşık ve çatal sözcüklerinin birleşiminden), çatal benzeri dişlere ve kaşık benzeri yayvan bir tabana sahip hibrit bir yeme gerecidir.

Çeşitli formlardaki kaşallar