Ka'b b. Mâlik

Ka'b b. Mâlik (Arapça: كعب بن مالك, ö. 670), Sadru'l-İslam döneminin en meşhur Arap şairlerinden birisidir. İslam Peygamberinin yaşadığı dönemde, İslam'ın müdafaası için söylediği şiirleriyle tanınmıştır. Muhammed'in yakın arkadaşlarından birisidir. İslam karşıtlarının söylediği hicviyelere karşılık vermek maksadıyla şiirler nazmetmiştir. Bu sayede döneminin en meşhur yergi şairlerinden birisi haline gelmiştir[1].

HayatıDüzenle

Ka'b b. Mâlik el-Hazrecî el-Ensâri'nin hayatının ilk yıllarına dair kafi bilgi mevcut değildir. Ne var ki onun İslam öncesinde Medine'nin önemli şairlerinden birisi olduğu bilinmektedir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, 600 yılından önce gerçekleşmiş olması muhtemeldir. Arapça şiir divanı mevcuttur[1].

Konuyla ilgili yayınlarDüzenle

Esat Ayyıldız, Klasik Arap Şiirinde Emevî Dönemine Kadar Hiciv. Ankara: Gece Kitaplığı, 2020. s.360-380.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ a b Esat Ayyıldız, Klasik Arap Şiirinde Emevî Dönemine Kadar Hiciv. Ankara: Gece Kitaplığı, 2020. s.360-380.